Disclaimer:

De op de site getoonde informatie wordt door Xtream met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Xtream uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Eventuele genoemde prijzen op deze site kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Alle op deze site genoemde-, dan wel getoonde merken, merknamen, logo's, beeldmerken, handelsmerken, afbeeldingen behoren toe tot de rechtmatige eigenaren.

Privacy:

Om de service te kunnen bieden kan Xtream vragen om de naam, e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van de informatieaanvrager. Deze informatie is alleen beschikbaar voor geautoriseerd Xtream personeel voor: De gegevens worden slechts in het kader van een goede bedrijfsvoering gebruikt en worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk is toegestaan.
Indien u een product of dienst via Xtream bestelt kan het nodig zijn dat deze gegevens worden doorgegeven aan een onderaannemer van Xtream, bijvoorbeeld een bezorgdienst, die Xtream inzet bij het uitvoeren van uw bestelling. In zulke gevallen zijn deze onderaannemers echter niet gerechtigd om deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken. 

Wettelijke Plicht:

Bij het beschermen van uw gegevens zullen wij de uiterste zorg betrachten. Toch kunnen we geacht worden op last van justitiŽle vordering conform wettelijke verplichtingen de gegevens te verstrekken. Xtream zal gegevens vrijgeven:
- als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of
- in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de informatieaanvrager daarmee niet onevenredig wordt geschaad.

Web:

Indien u over het internet surft stelt u, misschien zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres en de internetbrowser die u gebruikt. Xtream houdt geen identificeerbare persoonlijke informatie bij over uw surfgedrag op het web. Wel gebruiken we deze informatie in anonieme en geaggregeerde vorm om te kunnen inventariseren en analyseren hoe en in welke mate de verschillende diensten worden gebruikt om u een meer op maat gesneden online service te kunnen bieden. Xtream zal verder geen informatie vastleggen die u geeft aan andere websites dan de sites die worden beheerd door Xtream. Wees wel gewaarschuwd dat het Xtream Privacybeleid niet van toepassing is op websites die niet zijn gelieerd aan het Xtream. Voor het bezoeken van deze sites bent u aangewezen op het privacybeleid van de betreffende website. 

Cookies:

Cookies zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer zodat u makkelijker en sneller kunt surfen op het web. De server van de website herkent u de volgende keer dat u inlogt op de site en u hoeft dan dus niet steeds opnieuw weer uw gegevens in te voeren. Bij het surfen op internet kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Als alternatief kunt u af en toe opgeslagen cookies op uw computer wissen. Momenteel gebruikt Xtream geen cookies.

Technische maatregelen:

Xtream neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van het netwerk en persoonsgegevens, daarbij rekening houdende met de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen.

Contact / Wijzigen persoonsgegevens:

Als informatieaanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens welke door u zijn opgegeven. Indien uw vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonsgegevens wilt wijzigen of opvragen, kunt u een e-mail sturen naar support@Xtream.nl

Eventuele wijzigingen in het Xtream Privacybeleid zullen tijdig onder uw aandacht worden gebracht op de website van Xtream.