Deze site is gemaakt met Frontpage2003 in opdracht van Xtream motorcycle design.

De webmaster is niet aansprakelijk voor verkeerd opgegeven prijzen en/of informatie.

Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets op onze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook,

zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Deze bepaling geldt zowel voor de geplaatste tekst als het beeldmateriaal op onze site.

Voor informatie over deze website of voor de bouw van een nieuwe website kunt u contact opnemen met de webmaster.
De webmaster maakt deel uit van DLC service te Arnhem.